Ons-Groene-Schoolplein-Background

Biotopen

Wie - wat - wanneer

Groep: 7-8

Tijdsduur: 60 minuten

Seizoen: lente/zomer/(begin) herfst

Wat heb je nodig?

 • Werkblad biotopen (download hier)
 • Touw
 • Meetlint
 • Papier, schrijf- en tekenmateriaal
 • Thermometer
 • Evt. fototoestel

Tips & links

Tip:

Zoek van te voren de biotopen uit en wijs ze aan de kinderen aan. Voorbeelden:

 • Vijver
 • Muurtje met (korst)mossen en spinnetjes
 • Onder een boom/struik
 • Grasveldje (met bloemen)
 • Kruidentuin/ insectentuin

 
Links:

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Opdracht

Jullie gaan in kleine groepjes (4-6 kinderen) de biotopen op het schoolplein onderzoeken. Een biotoop is een gebied met een bepaald soort landschap (bos, duinen, rivier, heide), waar dieren en planten samenleven.

Elk groepje gaat een ander biotoop op het plein onderzoeken (aangewezen door de leerkracht).

 • Zet je gebiedje 1 m bij 1 m (of groter) af met het touw.
 • Verdeel de taken om het gebiedje te beschrijven (zie nummer 1 t/m 4).
 • Ga aan de slag en vul het werkblad in.
 • 1. Teken het gebiedje. Als je een fototoestel hebt, maak je ook een foto.
 • 2. Beschrijf wat voor planten er staan (bomen, struiken, kruidachtige planten, wel of geen bloemen). Als je de namen weet, schrijf je die op. Zo niet, beschrijf of teken dan hoe de plant eruit ziet.
 • 3. Beschrijf wat voor dieren je ziet. Kijk op de planten, in de grond en onder stenen. Zijn er ook dieren die er nu niet zijn, maar die je verwacht? (bijvoorbeeld een merel, een muis). Waarom verwacht je die? Zie je diersporen?
 • 4. Beschrijf de leefomstandigheden: de ondergrond, zon/schaduw, beschutting, wind, vochtigheid (nat, vochtig, droog). Meet ook de temperatuur.


Nabespreking:

 • Na een half uur komen de groepjes weer bij elkaar. Samen gaan jullie langs de biotopen, waar elk groepje een ‘rondleiding’ geeft in zijn eigen gebiedje. Wat zijn de verschillen tussen de biotopen?
 • Bespreek samen de relaties tussen de verschillende organismen en de leefomgeving. Als het droog is in je gebiedje, zouden er dan dezelfde planten staan als het hier heel nat was?


Extra:

Maak van alle tekeningen en aantekeningen per gebiedje een werkstuk op een groot vel papier en hang alle ‘biotopen’ in de school.

Andere zoek opties

Heb je een kwartiertje over en zoek je een korte opdracht? Of wil je snel een spel of creatieve opdracht vinden? Zoek dan hier.

Groep

Tijd

Opdrachttype

Thema