Ons-Groene-Schoolplein-Background

Wat is Ons Groene Schoolplein

Ons Groene Schoolplein is:1b-wit-zonder tekst.png

  • Een bron van ideeën voor korte en wat uitgebreidere opdrachten om met kinderen het groen op het schoolplein te beheren en te ontdekken.
  • Een handleiding om het beheer door de kinderen structureel te maken, als deel van het schoolwerkplan, waarbij beheren en beleven gekoppeld zijn.
  • Een levend lespakket voor teams en individuele leerkrachten. Met ervaringen uit de praktijk zal het aanbod aangevuld worden.

Deze website valt onder beheer van Stichting Springzaad.

Verantwoording

Het maken en gebruiken van een beheer- en beleefkalender voor het eigen groene schoolplein, met een koppeling naar schoolprojecten en methodes voor Natuuronderwijs of wereldoriëntatie, is de spil van de website.

Als het team de tijd kan vinden om samen aan een beheer- en beleefkalender voor de hele school te werken, levert het een mooi onderdeel van het schoolwerkplan. Vraag indien mogelijk ondersteuning via het NME-centrum.

In de opdrachten op de website is gekozen voor het leren zorgen voor de natuur, voor echte ontmoetingen met de natuur in de directe omgeving en voor  leren met hoofd, hart en handen.

De website Ons Groene Schoolplein is gestart in 2011 als een onderdeel van het NME-arrangement Groene Schoolpleinen in Leiden. Belangrijke aanjager hierin was Fonds1818. Opdracht was om een vernieuwend lespakket te ontwikkelen voor het beheer en educatief gebruik van de vergroende schoolpleinen. In het arrangement Groene schoolpleinen Leiden is deze opdracht uitgevoerd door Stichting Elementree uit Den Haag, in nauwe samenwerking met NME van de gemeente Leiden en Milieueducatie van de gemeente Den Haag.

Momenteel wordt de website veel gebruikt door leerkrachten, bij het vorm geven van hun odnerwijs in de eigen schoolomgeving.

Veel plezier met alle opdrachten!

Wat biedt Ons Groene Schoolplein?

Ons Groene Schoolplein biedt informatie over het beheer en educatief gebruik van het groene schoolplein. Volop leuke lessuggesties voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Voor informatie over het ontwerp van een groen schoolplein ga je naar www.groeneschoolpleinen.nl. Het concept van een beheer- en beleefkalender (voor elke groep een eigen taak op het schoolplein) kan zeker helpen bij het maken van een ontwerp.

Ons Groene Schoolplein biedt veel opdrachten, variërend van 15 minuten tot een dagdeel. Het biedt geen projecten of (zeer) uitgebreide lessen. Wil je meer doen op het schoolplein op het gebied van NME? Maak dan gebruik van het lokale of regionale NME-centrum of dienst (gemeente).

De opdrachten zijn vooral gericht voor gebruik van het groene schoolplein binnen het natuuronderwijs. Het bevat (nog) geen suggesties voor het gebruik van het schoolplein bij andere vakken, zoals rekenen en taal.

Ons Groene Schoolplein bevat enkele opdrachten gericht op (moes)tuinieren. Wil je meer weten over een heel jaar tuinieren, kijk dan eens bij schooltuinen in de buurt of op de volgende site: www.schooltuinenleiden.nl voor onder andere een tuinplan, programma en instructiefilmpje. Ook bij het landelijke programma JongLerenEten vind je leuke lessuggesties!


Gebruik van het materiaal

De opdrachten zijn samengesteld,  gebruik makend van veel eigen ideeën en ervaring en op basis van diverse bronnen. Alle opdrachten kunnen geprint en gebruikt worden voor eigen gebruik in de schoolomgeving.

Opdrachten mogen niet overgenomen worden om op te nemen in eigen publicaties, websites en dergelijke zonder toestemming van de samenstellers van deze website. Voor meer informatie, neem contact op via info@springzaad.nl

Stichting Springzaad

De website is een onderdeel van Stichting Springzaad, die zich inzet voor meer ruimte voor natuur en kinderen.

Springzaad heeft al jarenlang veel ervaring opgedaan en expertise verzameld over speelnatuur, van groene schoolpleinen tot ruige speelbossen. Deskundige adviseurs, procesbegeleiders, ontwerpers en uitvoerders hebben zich verenigd onder de vlag van Springzaad om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met uitdagende natuurrijke speelplekken.

Schoolpleinen zijn dé plekken waar alle kinderen komen en bieden volop mogelijkheden om er een rijke natuurlijke  leer- en speelomgeving van te maken.

Springzaad heeft de website in beheer gekregen na afloop van het meerjarenprogramma van Fonds 1818 . Dit fonds voerde in de periode 2010-2014 een groot project uit om scholen in Zuid Holland te stimuleren en te ondersteunen bij het vergroenen van het schoolplein. Samen met de educatieve diensten van Leiden en Den Haag is deze site verder uitgebouwd.

1b-wit-zonder tekst.png

Belang van groene schoolpleinen

Een groen schoolplein brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu. In hun eigen omgeving ontdekken en beleven kinderen op deze manier de natuur. Een schoolplein is belangrijk voor spel en ontspanning. Uit onderzoeken blijkt dat het spelen op een groen schoolplein veel waarde heeft voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Kinderen kunnen zich beter concentreren als ze meer in de natuur spelen; hun schoolprestaties worden beter. Spontane ontmoetingen met natuur tijdens de pauzes dragen bij aan een evenwichtige ontwikkeling en aan hun belangstelling en waardering voor de natuur. Daarnaast kan het groene schoolplein een plek zijn om les te krijgen met natuurlijke materialen, praktische voorbeelden en opdrachten om zelf je omgeving te gaan verkennen. Regelmatig vragen scholen om ideeën voor natuurlessen rond school, omdat het hen moeilijk valt om vervoer te vinden voor een excursie naar het park, nme-centrum of kinderboerderij. Het groene schoolplein kan dus ook een groen klaslokaal zijn! Een rustige plek om instructie te geven, wordt dan ook vaak in de ontwerpen meegenomen.

Lees verder.

Andere zoek opties

Heb je een kwartiertje over en zoek je een korte opdracht? Of wil je snel een spel of creatieve opdracht vinden? Zoek dan hier.

Groep

Tijd

Opdrachttype

Thema