Ons-Groene-Schoolplein-Background

Voorbeelden

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een beheer- en beleefkalender, zoals je die kan maken met behulp van het stappenplan. De voorbeelden zijn afkomstig van openbare basisschool Woutertje Pieterse in Leiden, die als eerste school de beheer- en beleefkalender in gebruik heeft genomen.

Beheerplan en splitsing van beheerstaken

Stap 1 is de verfijning en splitsing van het beheerplan. Het beheerplan van de hovenier is het uitgangspunt voor de eerste stap. Op dit moment is er nog geen voorbeeld van een beheerplan (wil je het beheerplan van jullie groene schoolplein delen met andere scholen? Mail ons: info@onsgroeneschoolplein.nl).

Het beheerplan wordt gesplitst in beheertaken voor de hovenier, de tuingroep en de leerlingen. Ook van deze uitwerking ontvangen we graag nog een uitwerking uit de praktijk, als voorbeeld voor andere scholen.

Beheer- en beleefkalender voor de hele school

De tweede stap is het opstellen van een beheerkalender voor de hele school: voorbeeld beheer- en beleefkalender. Dit is een beknopt overzicht welke groep wat doet.

 

 

Beheer- en beleefkalender voor de eigen groep

Vervolgens maakt elke leerkracht een beheer- en beleefkalender voor de eigen groep (stap 4). Hierin is ruimte om de beheertaken en de beleef- en lesactiviteiten per maand te beschrijven.

Voorbeelden van Woutertje Pieterse:


Beheer- en beleefkalender (poster) voor leerlingen

De leerlingen maken samen met de leerkracht een mooie beheer- en beleefkalender voor in de klas. Hiervoor kun je de posters gebruiken bij Downloads.

Heb je een poster met je leerlingen ingevuld en wil je hem hier laten zien? Maak een foto en mail die ons!