Ons-Groene-Schoolplein-Background

Afval = Art

Groep 7-8 / zorgen voor het plein / Zorgen voor de aarde / 60 minuten / Creatieve opdracht

Kinderen verzamelen 3 maanden afval op het plein en maken hiervan een kunstwerk.

Biotopen

Groep 7-8 / leven op het plein / Biodiversiteit en Ecosysteem / 60 minuten

Kinderen bekijken in groepjes verschillende biotopen op het schoolplein. De verschillen…

Experiment: de temperatuur van kleur

Groep 5-6 / weer klimaat seizoen / Zon / 60 minuten / Creatieve opdracht

Kinderen onderzoeken wat het verschil in temperatuur is van verschillende kleuren.

Insectenhotel

Groep 5-6 / zorgen voor het plein / Zorgen voor planten en dieren / 60 minuten / Creatieve opdracht

Kinderen maken verschillende plekjes voor insecten om te overwinteren en 'nestelen'.

Lantaarn van knolraap, suikerbiet of wortel

Groep 7-8 / eetbaar schoolplein / Planten / 60 minuten / Creatieve opdracht

Kinderen maken van de knolraap, winterpeen of suikerbiet een lantaarn voor St Maarten

Natuurstempelen

Groep 7-8 / Materialen op het plein / 60 minuten

Kinderen maken stempels met aardappels en materialen uit de natuur en gaan hiermee…

Takkenril

Groep 7-8 / zorgen voor het plein / Zorgen voor planten en dieren / 60 minuten

Maak een takkenril voor snoeiafval én als schuilplaats voor dieren.

Vogelvoederhuisje

Groep 5-6 / zorgen voor het plein / Zorgen voor planten en dieren / 60 minuten / Creatieve opdracht

Maak een voederhuisje van een melkpak om de vogels de winter door te helpen.