Ons-Groene-Schoolplein-Background

Letters zaaien

Groep 1-2 Groep 3-4 / eetbaar schoolplein / Eetbaar schoolplein / 30 minuten / Creatieve opdracht

Zaai met tuinkers een eetbare letter.

Muziek-, rol- en tekensteentjes

Groep 1-2 / water bodem lucht / Grondsoorten en Stenen / 30 minuten

Kinderen zoeken steentjes om mee te tekenen, rollen en muziek mee te maken.

Namen geven

Groep 1-2 Groep 3-4 / leven op het plein / Natuurbeleving (overige) / 15 minuten / Creatieve opdracht

kinderen zoeken in de natuur naar dingen die lekker ruiken.

Natuurdingetjes

Groep 1-2 / leven op het plein / Natuurbeleving (overige) / 30 minuten / Spel

Kinderen zoeken blaadjes, steentjes, takjes e.d. en spelen hier spelletjes mee.

Natuurdomino

Groep 1-2 / leven op het plein / Natuurbeleving (overige) / 15 minuten / Spel

Spelletje: domino spelen met dingen uit de natuur.

Natuurlijk knikkeren

Groep 1-2 Groep 3-4 / leven op het plein / Natuurbeleving (overige) / 15 minuten / Spel

Knikkeren met 'natuurlijke knikkers' zoals kastanjes, eikels e.d.

Natuurmemorie

Groep 1-2 Groep 3-4 / leven op het plein / Natuurbeleving (overige) / 15 minuten / Spel

Memorie spelen met dingen uit de natuur.

Patatten planten

Groep 1-2 / eetbaar schoolplein / 15 minuten / Creatieve opdracht

Ruiken

Groep 1-2 / leven op het plein / Natuurbeleving (overige) / 15 minuten / Spel

kinderen zoeken in de natuur naar dingen die lekker ruiken.